בגלריה השיתופית בכברי נפתחת תערוכתה של מיקי צדיק – צלחת ולימון

 פתיחה: שבת,21/1/2017 בשעה 13.00

נעילה ומפגש/שיח : שבת, 4/3/2017 בשעה 13.00

בעבודותיה  יוצרת מיקי צדיק עולם בו נפגשים כלי מטבח עם ירקות ופירות,

צמחי א”י, זרעים ותרמילים. ודמות נשית במצב מאוזן בין שינה למוות.

צדיק יוצרת ערבוב בין שפה מליצית לשפה ‘נמוכה’.

תהליך העתקת הפרח מן החוץ אל הפנים ומן המציאות אל הציור נוגע במהותו של מעשה האמנות, ומעורר מחשבה על מושגים משדות דומים כגון טבע ותרבות, אורגני ואסתטי.

אצל צדיק הדימויים באים מאהבה ומקרבה לבית, היא קוטפת אותם בעונתם מחצר ביתה ומציירת אותם בהפגישה תרמילים יבשים עם צמחים חיים ומקיימת מפגש בין ‘טבע’ ל ‘דומם’.

צדיק יוצרת ‘טבע דומם’ גרוטסקי, הדימויים מתהפכים, מתחברים באופן לא הגיוני.

אומרת האמנית: “בסטודיו אני מקיימת מערכת יחסים אינטימית ביני לבין האובייקטים המצוירים. אני מתבוננת בהם, מפענחת אותם, מניחה אותם על הנייר, הסדר מכיל בתוכו פוטנציאל לאי סדר. חוקי המדע, התופעות הכימיות של הכתם על הדף, ומולם הנייר כמו שדה ריק שהדימויים יכולים לעופף בו לעיתים כנגד חוקי הגרביטציה”.

“המפגש בין שני כתמים יוצר קו. לכלוך של הדף וחילולו. הציור בצד האחורי של הדף. כמו משחק צלליות מאחורי בד מתוח. חלק מפעולות הציור אינן גלויות לעין. הסכין – החוד שלו, מפגש הוקטורים, הסופיות שהיא חודה של הכוונה, חודה של הפעולה. כמו החוד של העט השחור. היד אוחזת בסכין, אוחזת בעט… כל כלי הוא אקסטנציה(1) של היד. היד הופכת לכלי, היא המנוף של הכלי, היא הכוח”.

הרישום האנכי – צמיחה, חיים, יציבות.

הרישום האופקי – רוגע, מנוחה, מוות. מתקיימים יחד על גבי המצע.

וכמו שהגדירה זאת צדיק באחת ההצעות לשם לתערוכה, נוצר: ‘איזון לא קדוש’.

התערוכה של צדיק, אינטימית מחד גיסא ונדמה כי נוצרה בשליטה ללא פריצות לא מודעות, היא מעודנת ודורשת התבוננות יסודית בפרטים, ומאידך גיסא,היא מטרידה, מוזרה, ויש בה היבטים סוריאליסטיים לא הגיוניים, בעלי הומור,והפתעות.

סטודיו ויטי פיתוח אתרים
סינמה מעלות